About

Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes

English:

Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes was born in Molde on the west coast of Norway and grew up in Oslo. He started to compose at an early age, and soon established an interest in transgressional music. Regardless of this, his compositions are inspired also by tradition and retrospect. He produces rhythmic popular music just as readily as classical, kitsch or experimental avantgarde contemporary music. His tonality stretches all the way from A to Z, with a feeling of aesthetics always a prime focus. Voxgarden is currently working on a project of internet publication of Hoemsnes works in the name of his alter ego: norwalltino. Hoemsnes has published work on Aurora CD, the Norwegian Composers Union’s own label. Currently Hoemsnes is working full time at "Kulturskolen" in Horten, Re, Holmestrand, Hof and Stokke counts in Vestfold Fylke, Norway.

Norsk:

Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes er født i Molde og vokst opp i Oslo. Startet å komponere i ung alder og orienterte seg tidlig i grenseoverskridende musikkgenre. Likevel er Hoemsnes' musikk preget av tradisjon og tilbakeblikk i kjente genre. Lager rytmisk populærmusikk like gjerne som klassisk kitsch og eksperimentell-avantgarde-samtids-musikk. Tonaliteten er fra A til Å, estetikken står i fokus. Hoemsnes har fått utgitt verker på Aurora CD, Norsk Komponistforening egen label. For tiden er Hoemsnes fulltidsansatt i Kulturskolen i Horten, Re, Holmestrand, Hof og Stokke kommuner i Vestfold.

Voxgarden recommends the following websites

Myspace

MIC Norway

The living composer project

Indietorrent

Classicalonline

Sheet music

ReverbNation

issuu webpublishing

Classical Composers Database

load.cd

Ole Richard Korsan Stuwe

Twitter

Tonikum

Member of:

Norsk Komponistforening (since 1980)

MFO Musikernes Fellesorganisasjon (since 1998)

TONO  (since 1976)

GRAMO (since 2004)

Ny Musikk (since 1980)

NMØ Årsmøte

Fra NMØ-årsmøte i 2012: BNH, Trond Erikson, Henrik Eurenius, Stian Omenaas, Arild Bøe og Liv Frengstad.

Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes er født i Molde og vokste senere opp i Oslo. Startet å komponere i ung alder og orienterte seg tidlig i grenseoverskridende musikkgenre. Hoemsnes' musikk er preget av tradisjon og tilbakeblikk i kjente genre, likevel utgjør moderniske/postmodernistiske samtidsverker en betydelig del av Hoemsnes' produksjon.  Rytmisk populærmusikk forkommer like gjerne som klassisk kitsch og eksperimentell-absolutt-pling-plong. Tonaliteten er fra A til Å, estetikken står i fokus. Hoemsnes har fått utgitt verker på Aurora CD, Norsk Komponistforening egen label og sin egen label: voxgarden

Hoemsnes vant 1.pris for sitt verk: '1918-Ouverture' for symph. band i 1978 i anledning NMF 60-års Jubileum der Kong Olav V med sin familie var tilstede i Oslo Konserthus. I 1985 mottok Hoemsnes ett 3-årig arbeidsstipend i komposisjon. Likeledes ett 1-årig arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlagsfond i 2010.

Hoemsnes har fått framført verker i både inn og utland (se verkslisten under) og ble valgt til profilkomponist under VinterRiss og HøstRiss i 2012. Hoemsnes har sin utdannelse fra Hartig Nissen Gymnas, Norges Musikkhøgskole og Richard Strauss Konservatorium/Hochschule für Musik in München. For tiden er Hoemsnes ansatt i Kulturskolene i Horten, Nord-Jarlsberg og Stokke kommuner i Vestfold.

Compositions by Bjørn N.K. Hoemsnes

 

1970-75

Klaverstykker i forskjellige genre, arr for band og storband

1976

Marcia Ostinata for korps. Innsp. i NRK Forsvarets Stabsmusikkorps. Christian Eggen klaversolist Dirigent Leif Nagel

1977-78

Strike up the waltz for korps Innsp.i NRK med Forsvarets Stabsmusikkorps

Dir. Leif Nagel, 1918 - Ouverture for korps innp.

NRK Radio&TV 1.pris i komposisjonskonkurranse. Urframf. Oslo Konserthus

1978

Norsk Blåsekvintett. Urframført Pommersfelden Festspillene i Bayern 1978

1979

Intrada Sinfonia for orkester. Urframført Pommersfelden festspillene i Bayern 1979

1980

Applikasjoner for kammerbesetn. Urfram. i Aulaen, Terje Lerstad 1980  CD-innsp.

1981

Metamorfoser for korps og orgel. Framført i Univeritets Aula med Forsvarets Stabsmusikkorps, dir. Kjell Seim 2001.

Domkirken Oslo 2002 Dir. Niels Persen. CD-innsp. Framført av Musikkforeningen Viken under VinterRiss i 2012 Dir. Ole Henrik Mohn Pettersen.

1982

Et kammerkonsept for str. kvartett. og basskl. Urframført Munchmuseet 1982

Solist Terje Lerstad Audiane for Strykorkester. Moreld for Korps.

1984-85

Koral og Fanfare for dobb. messingkvintett og org. Urfr. Majorstuen kirke 1984

Dir. Niles Persen. NRK innsp.

Opus Partus for korps. Bestilt til Festspillene i Bergen 1985. Urfr. Med Forsvarets Stabsmusikkorps i Grieghallen. Dir. Ch. Johannessen. Spilt på ISCM-dagene i 1990 med Karel Husa som dir. NRK innsp. i 1992 med Forsvarets Stabsmusikkorps. Framført under NM iJanitsjar 1997. CD-innsp. Framført av Det Norske Blåseensemble under VinterRiss 2007 i Moss (se anmeld).

1986

Tid for dialog for korps og blåsekvintett. Urframført i Harstad med Divisjonsmusikken i Nord-Norge i 1986. Dir. Kjell Seim

1986

Tangoleen Celebration for korps. Forsvarets Stabsmusikkorps i NRK 1986

1991

Farvel til musikken for sinfoniettabesetn.bestilt av Ny Musikk til Cikada.

1994

Chili Celeste for EA med solister CD-innsp.1994 (Aurora)

2000

Stemmer fra Skriften for korps og orgel. Urframført i Sofiemyr Kirke 2001

og Lindmannsalen. Fredrikstad 2008 Dir. Erlend Tunestveit. CD-innsp.

Askimbabwe for kammerensemble og EA. Urfr. i Askim 2000. Dir B. Hoemsnes

1994-07

Klaventiner for klaver ca. 750 stk.

2001

Modalisa 1 for kammergr. Urframf. i Askim 2001. Dir B. Hoemsnes

2006

ExploRiss 274 for kammergr. Urfr. på åpningskonserten Ny Musikk Østfold 2006

med bl.a Det Norske Blåseensemble. Solist på klaver: B. Hoemsnes

Modalisa 2 for kammerenseble. Urframf. i Ramnes Kirke 2006. Dir. B. Hoemsnes

2007

TerraVentura for kammergr. Urfr. i Sarpsborg 7.juni 2007. Dir. B. Hoemsnes

2008

Voco Eternulo, EA-verk med solister. Urfr. i Moss 9.nov.08

Jubileumsbejubel for mixed orch. og orgel. Urfr. i Stokke Kirke 11.nov. 08

1970-2012

Mange hundre kammerstk. i ulik genre, under utgivelse på www.voxgarden.com

 (se begynnelsen på liste under)

2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

'Five Athmospheric Layers' for Flute and Piano. Urframført i Tønsberg 2010, senere under VinterRiss 2012 og igjen i Sandefjord kirke 28. September 2012. Solist Inger Lise Dørum. 'Bosonix' for two guitars. Urframført i Horten 2010 senere fram framført av DuoGvito under flere anledninger blandt annet under VinterRiss 2012. '5 DNA molecule' for 5 celli, urframført under HøstRiss 2011 av Liv Frengstad med elever. 'Ode til Dagen' for Kulturskoleorkester, urframført under 40 års Jubileet for Horten Kulturskole. Dir. B. Hoemsnes. 'No(w) Nibiru' for symph. band, framført under VinterRiss 2012 med DNBE. Dir. Trond Stubøe.  'Ocean Otacana' for 5 celli, urfamført av Dag Øystein Berger med elever fra Barrat Due. 'Ode til VinterRiss' for symph. band, urframført under VinterRiss 2012 med Musikkforeningen Viken, dir. Ole Henrik Mohn Pettersen. 'Speciosa Hortensis' for 5 celli og piano, urframført i Horten 5. Mai 2013 med Dag Øystein Bergers studenter fra Barrat Due og BNH ved klaveret. 'Escala Begonia' for kammerensemble, Stokke kirke 10.nov. Jubileumskonsert Kulturskolen BNH, klaver.

'Ode til Kjerulf' for symphonic band. Urframført under VinterRss 2015 av DNBE. Dirigent Thomas Rimul

'Skiberg Suite' for kammerensemble. 5 satster urframført i Hof Kirke 26. mars 2015